Một mô tô đi từ c đến b với vận tốc 50 km/giờ. Mua ô tô đi được 45 phút thì một ô tô cũng đi từ c với vận tốc 55 km/giờ đuổi theo. Tìm thời gian hai x

Photo of author

By Parker

Một mô tô đi từ c đến b với vận tốc 50 km/giờ. Mua ô tô đi được 45 phút thì một ô tô cũng đi từ c với vận tốc 55 km/giờ đuổi theo. Tìm thời gian hai xe đi để gặp nhau

0 bình luận về “Một mô tô đi từ c đến b với vận tốc 50 km/giờ. Mua ô tô đi được 45 phút thì một ô tô cũng đi từ c với vận tốc 55 km/giờ đuổi theo. Tìm thời gian hai x”

 1. Đáp án:

  `3,75` giờ

  Giải thích các bước giải:

  Đổi `45` phút = `0,75` giờ

  Quãng đường ô tô đầu tiên đi trước ô tô thứ hai là:

      `50 × 0,75 = 37,5 (km)`

  Hiệu vận tốc 2 xe là:

      $55 – 45 = 10 (km/h)$

  Thời gian hai xe đi để gặp nhau là:

      $37,5 : 10 = 3,75 (giờ)$

          Đ/S: `3,75` giờ

  $@Sunn$

  $#Hani gingers$

Viết một bình luận