Một ng đi xe đạp từ A-B với vận tốc là 12km/h. Khi đi từ B-A người đó đi bằng con đường khác ngắn hơn đường trước 22km nên người đó đi vs vận tốc 10km

By Mackenzie

Một ng đi xe đạp từ A-B với vận tốc là 12km/h. Khi đi từ B-A người đó đi bằng con đường khác ngắn hơn đường trước 22km nên người đó đi vs vận tốc 10km/h mà thời gian về ít hơn thời gian đi là 1h20′. Tính quãng đường đi từ A-B
MỌI NG GIÚP MK VS MK ĐANG GẤP
Viết một bình luận