Một ng đi xe đạp từ A-B với vận tốc là 12km/h. Khi đi từ B-A người đó đi bằng con đường khác ngắn hơn đường trước 22km nên người đó đi vs vận tốc 10km

Photo of author

By Mackenzie

Một ng đi xe đạp từ A-B với vận tốc là 12km/h. Khi đi từ B-A người đó đi bằng con đường khác ngắn hơn đường trước 22km nên người đó đi vs vận tốc 10km/h mà thời gian về ít hơn thời gian đi là 1h20′. Tính quãng đường đi từ A-B
MỌI NG GIÚP MK VS MK ĐANG GẤP

0 bình luận về “Một ng đi xe đạp từ A-B với vận tốc là 12km/h. Khi đi từ B-A người đó đi bằng con đường khác ngắn hơn đường trước 22km nên người đó đi vs vận tốc 10km”

 1. Gọi  là quãng đường A đến B

  Đk: 

  Thời gian đi là: $\frac{x}{12}$ 

  Thời gian về là: 

  Vì thời gian về ít hơn thời gian đi 1 giờ 20 phút ( giờ) ta có pt:

  $\frac{x}{12}$ –

  Vậy quãng đường A đến B dài 52 km

Viết một bình luận