Một người buôn vải sau khi bán hết số vải thu được 690.000 đồng tính ra được lãi 15 % tiền vốn tính tiền vốn và tiền lãi của người đó Một SÂn Trư

Photo of author

By Amaya

Một người buôn vải sau khi bán hết số vải thu được 690.000 đồng tính ra được lãi 15 % tiền vốn tính tiền vốn và tiền lãi của người đó
Một SÂn Trường hình chữ nhật có chu vi 120m nay nhà trường mở rộng thêm thêm về phía chiều dài một đoạn bằng một phần hai chiều dài sân trường cũ nên chu vi sân trường mới là 156m sân trường được lát bao nhiêu viên gạch Biết các mạch vữa chiếm 6m vuông
Viết một bình luận