Một người chạy ô tô từ TX Hoàng Mai đi Vinh với vận tốc 40km/h.Lúc về người đó đi với vận tốc 70km/h nên thời gian về ít hơn thời gian đi 45 phút.Tình

By Ximena

Một người chạy ô tô từ TX Hoàng Mai đi Vinh với vận tốc 40km/h.Lúc về người đó đi với vận tốc 70km/h nên thời gian về ít hơn thời gian đi 45 phút.Tình quãng đường từ TX Hoàng Mai đến Vinh

0 bình luận về “Một người chạy ô tô từ TX Hoàng Mai đi Vinh với vận tốc 40km/h.Lúc về người đó đi với vận tốc 70km/h nên thời gian về ít hơn thời gian đi 45 phút.Tình”

 1. $\text{Gọi quãng đường từ TX Hoàng Mai đến Vinh là: x (km) (x > 0)}$

  $\text{Thời gian đi là: $\dfrac{x}{40}$ (h)}$

  $\text{Thời gian về là: $\dfrac{x}{70}$ (h)}$

  $\text{Vì thời gian về ít hơn đi 45 phút = $\dfrac{3}{4}$h}$

  ⇒ $\text{Ta có phương trình:}$

  $\text{$\dfrac{x}{40}$ – $\dfrac{x}{70}$ = $\dfrac{3}{4}$}$

  ⇔ $\text{$\dfrac{7x}{280}$ – $\dfrac{4x}{280}$ = $\dfrac{210}{180}$}$

  ⇒ $\text{7x – 4x = 210}$

  ⇔ $\text{3x = 210}$

  ⇔ $\text{x = 70 (TMĐK)}$

  $\text{Vậy quãng đường từ TX Hoàng Mai đến Vinh là 70 km}$

  Trả lời
 2. gọi quãng đường từ TX Hoàng Mai – Vinh là x(x>70)(km)

        thòi gian ô tô đi từ TX Hoàng Mai đến Vinh là $\frac{x}{40}$ (h)

        thời giân ô đi từ Vinh về TX Hoàng Mai là $\frac{x}{70}$ (h)

  đổi 45 phút = $\frac{3}{4}$ giờ

  vì thời gian về it hơn thời gian đi là $\frac{3}{4}$ giờ nên ta có phương trình:

      $\frac{x}{40}$ – $\frac{x}{70}$ = $\frac{3}{4}$ 

  ⇔$\frac{7x}{280}$ – $\frac{4x}{280}$ = $\frac{3 . 70}{280}$ 

  ⇔ 7x – 4x = 210 

  ⇔ 3x = 210

  ⇔ x = 70 ™

  vậy quãng đường AB dài 70 km

  Trả lời

Viết một bình luận