một người công nhân của 1 công ty phải sản xuất một số khẩu trang trong một thời gian nhất định . theo kế hoạch mỗi ngày người công nhân đó phải hoàn

Photo of author

By Kennedy

một người công nhân của 1 công ty phải sản xuất một số khẩu trang trong một thời gian nhất định . theo kế hoạch mỗi ngày người công nhân đó phải hoàn thanhg 70 chiếc khẩu trang . vì dịch COVID – 19 xảy ra nên số lương khẩu trang khan hiếm do đó công ty yêu cầu tăng ca nên mỗi ngày ng công nhân đó làm được 80 chiếc khẩu trang . vì vậy , chẳng những hoàn thành sớm hơn kế hoạch sớm hơn dự định 2 ngày mà còn vượt mức 10 chiếc khẩu trang . hỏi theo kế hoạch , người công nhân đó phải làm bao nhiêu chiếc khẩu trang

0 bình luận về “một người công nhân của 1 công ty phải sản xuất một số khẩu trang trong một thời gian nhất định . theo kế hoạch mỗi ngày người công nhân đó phải hoàn”

 1. Gọi x (ngày) là thời gian người công nhân phải xuất khẩu khâu trang theo kế hoạch (x>0, x thuộc N)

  Số ngày mà người công nhân làm thực tế là: x-2 (ngày)

  Số khẩu trang người công nhân đó làm theo kế hoạch là: 70x (khẩu trang)

  Số khẩu trang người công nhân đó làm thực tế là: 80(x-2) (khẩu trang)

  Ta có phương trình:

      70x + 10 = 80(x-2)

  70x + 10 = 80x – 160

  10x = 170

  x = 17 

  Vậy theo kế hoạch người công nhân đó phải xuất khẩu khâu trang trong 17 ngày

  Do đó, số khẩu trang cần phải xuất khẩu là: 17.70=1190 (khẩu trang)

   

 2. Gọi số ngày người công nhân đó hoàn thành theo kế hoạch là: `x(x>2)` (ngày)

  Số ngày người công nhân đó hoàn thành theo thực tế là: `x-2` (ngày)

  Số chiếc khẩu trang người công nhân đó làm theo kế hoạch là: `70x` (chiếc)

  Số chiếc khẩu trang người công nhân đó làm theo thực tế là: `80(x-2)` (chiếc)

  Theo bài ta có phương trình:

  `80(x-2)-10=70x`

  `<=>80x-160-10=70x`

  `<=>80x-170=70x`

  `<=>80x-70x=170`

  `<=>10x=170`

  `<=>x=17` (thoả mãn)

  Vậy theo kế hoạch người công nhân phải làm: `70x=` `70.17=1190` chiếc khẩu trang.

   

Viết một bình luận