Một người đi bộ 15 phút với vận tốc 4,5km/giờ. Sau đó người đó lên ô tô đi tiếp 1 giờ 45 phút với vận tốc 48km/giờ hỏi người đó đã đi được quãng đường

Photo of author

By Ruby

Một người đi bộ 15 phút với vận tốc 4,5km/giờ. Sau đó người đó lên ô tô đi tiếp 1 giờ 45 phút với vận tốc 48km/giờ hỏi người đó đã đi được quãng đường dài bao nhiêu km
Viết một bình luận