Một người đi bộ từ A lúc 6 giờ với vận tốc 5km/giờ. Đến 8 giờ 30 phút , một người đi xe đạp cũng xuất phát từ A đuổi theo với vận tốc gấp 3 lần người

Photo of author

By Brielle

Một người đi bộ từ A lúc 6 giờ với vận tốc 5km/giờ. Đến 8 giờ 30 phút , một người đi xe đạp cũng xuất phát từ A đuổi theo với vận tốc gấp 3 lần người đi bộ. Hỏi :
a) Hai người gặp nhau lúc mấy giờ ?
b) Quãng đường từ điểm khởi hành đến chỗ gặp nhau dài my ki-lô-mét
Viết một bình luận