Một người đi xe đạp 42/5 km trong 3/5 giờ. Hỏi người ấy đi với vận tốc bao nhiêu km/h?

By Reagan

Một người đi xe đạp 42/5 km trong 3/5 giờ. Hỏi người ấy đi với vận tốc bao nhiêu km/h?

0 bình luận về “Một người đi xe đạp 42/5 km trong 3/5 giờ. Hỏi người ấy đi với vận tốc bao nhiêu km/h?”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Vận tốc của người đó là: $\frac{42}{5}$ : $\frac{3}{5}$ = $\frac{42}{5}$.$\frac{5}{3}$ = 14 (km/h)

  Trả lời
 2. Người ấy đi với vận tốc là:

        42/5 : 3/5 = 42/5 x 5/3 = 14 (km/h)

                                             Đáp số: 14km/h

   

  Trả lời

Viết một bình luận