Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 12km/giờ. Sau 3 giờ một xe máy cũng đi từ A đến B với vận tốc 36 km/giờ. Hỏi kể từ lúc xe máy bắt đầu đi, s

By Hadley

Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 12km/giờ. Sau 3 giờ một xe máy cũng đi từ A đến B với vận tốc 36 km/giờ. Hỏi kể từ lúc xe máy bắt đầu đi, sau bao lâu xe máy đuổi kịp xe đạp?

0 bình luận về “Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 12km/giờ. Sau 3 giờ một xe máy cũng đi từ A đến B với vận tốc 36 km/giờ. Hỏi kể từ lúc xe máy bắt đầu đi, s”

 1. Sau 3 giờ xe đạp đó đi được số km là:

  12*3=36(km)

  Sau mỗi giờ xe máy gần xe đạp là:

  36-12=24(km)

  Thời gian để xe đạp đuổi kịp xe máy là:

  36:24=1,5(giờ)

   

  Trả lời
 2. Khoảng cách của hai người khi xe máy khởi hành là:

                12 x 3 = 36 (km)

  Hiệu hai vận tốc của hai xe là:

      36 – 12 = 24 (km/giờ)

  Thời gian xe máy đuổi kịp xe đạp là:

          36 : 24 = 1,5 (giờ)

   Đổi: 1,5 giờ = 1 giờ 30 phút

                 Đáp số: 1 giờ 30 phút.

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm