Một người đi xe đạp từ B với vận tốc 16km/giờ.Cùng lúc đó một người đi xe máy từ A cách B là 52km với vận tốc 42km/giờ và đuổi theo xe đạp.Hỏi: A, Kể

Photo of author

By Amara

Một người đi xe đạp từ B với vận tốc 16km/giờ.Cùng lúc đó một người đi xe máy từ A cách B là 52km với vận tốc 42km/giờ và đuổi theo xe đạp.Hỏi:
A, Kể từ lúc bắt đầu đi, sau bao lâu thì người đi xe máy đuổi kịp người đi xe đạp?
B, Nơi gặp nhau cách B bao nhiêu km?
Viết một bình luận