Một người đi xe đạp từ nhà lên tỉnh hết 2h10p với vận tốc 18km/h. Lúc về người đó đi ô tô nên chỉ mất 30p là tới nhà. Tính vận tốc ô tô?

Photo of author

By Faith

Một người đi xe đạp từ nhà lên tỉnh hết 2h10p với vận tốc 18km/h. Lúc về người đó đi ô tô nên chỉ mất 30p là tới nhà. Tính vận tốc ô tô?
Viết một bình luận