Một người đi xe máy và một người đi xe đạp cùng xuất phát một lúc từ hai điểm a và b cách nhau 40km xe máy chạy từ a đến b là với vận tốc là 25km/h, x

By Nevaeh

Một người đi xe máy và một người đi xe đạp cùng xuất phát một lúc từ hai điểm a và b cách nhau 40km xe máy chạy từ a đến b là với vận tốc là 25km/h, xe đạp chạy từ b đến a là 15km/h. Sau bao lâu hai người gặp nhau. Hai người cách A bao xa?

0 bình luận về “Một người đi xe máy và một người đi xe đạp cùng xuất phát một lúc từ hai điểm a và b cách nhau 40km xe máy chạy từ a đến b là với vận tốc là 25km/h, x”

 1. Giải thích các bước giải: Gọi t là thời gian 2 xe gặp nhau

  Vì 2 xe đi ngược chiều nên

  t=s/v1+v2=40/25+15=1 (h)

  Vị trí gặp nhau đó cách A:25.1=25km

  Trả lời
 2. Đáp án:

  Sau 1h 2 xe gặp nhau

  2 người cách A là 25km

  Giải thích các bước giải:

  Vì 2 xe chuyển động cùng lúc và ngược chiều nhau

  vnc=v1+v2=25+15=40km/h

  Thời gian 2 xe gặp nhau

  vnc=sc/tnc=tnc=sc/vnc=40/40=1h

  Nơi gặp nhau cách A là

  v1=s1/t1=s1=v1*t1=25*1=25km

  Trả lời

Viết một bình luận