Một người đi xe máy với vận tốc 50km/h, sau đó 30 phút, một ô tô cũng xuất phát từ A đến B với vận tốc 60km/h. Tính độ dài quãng đường AB biết cả 2 xe

Photo of author

By Sadie

Một người đi xe máy với vận tốc 50km/h, sau đó 30 phút, một ô tô cũng xuất phát từ A đến B với vận tốc 60km/h. Tính độ dài quãng đường AB biết cả 2 xe đến B cùng lúc. (LẬP CẢ BẢNG GIÚP MÌNH VỚI)
Viết một bình luận