một người đi từ A đến B,nếu đi bằng xe máy thì mất thời gian là 3 giờ 30 phút ,còn đi bằng oto thì mất thời gian là 2 giờ 30 phút.tính quãng đường AB,

Photo of author

By Athena

một người đi từ A đến B,nếu đi bằng xe máy thì mất thời gian là 3 giờ 30 phút ,còn đi bằng oto thì mất thời gian là 2 giờ 30 phút.tính quãng đường AB,bt vận tốc oto lớn hơn vận tốc xe máy là 2km/h
Viết một bình luận