Một người đi từ A đến B với vận tốc 32km/giờ người đó nghỉ ở B mất 2 giờ rồi trở về A với vận tốc 40km/giờ. Thời gian cả đi,cả về, cả nghỉ là 4 giờ 42

By Julia

Một người đi từ A đến B với vận tốc 32km/giờ người đó nghỉ ở B mất 2 giờ rồi trở về A với vận tốc 40km/giờ. Thời gian cả đi,cả về, cả nghỉ là 4 giờ 42 phút. Tính quãng đường AB

0 bình luận về “Một người đi từ A đến B với vận tốc 32km/giờ người đó nghỉ ở B mất 2 giờ rồi trở về A với vận tốc 40km/giờ. Thời gian cả đi,cả về, cả nghỉ là 4 giờ 42”

 1. Đáp án: 48 km

   

  Giải thích các bước giải :

   Cho mik 5 sao và câu trả lời hay nhất nha bạn 

  Trả lời
 2. $\text{Thời gian người đó đi lẫn về là:}$

  $\text{4 giờ 42 phút – 2 giờ = 2 giờ 42 phút = 2,7 giờ}$

  $\text{Trên cùng 1 quãng đường thì vận tốc và thời gian là 2 đại lượng}$

  $\text{tỉ lệ nghịch}$

  $\text{Ta có:}$ `t_{\text{đi}}/t_{\text{về})=v_{\text{về}}/v_{\text{đi})=40/32=5/4`

  $\text{Thời gian người đó đi từ A đến B là:}$

  `2,7 : (5+4)×5=1,5 (giờ)`

  $\text{Quãng đường AB là:}$

  `32×1,5=48 (km)`

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm