Một người dùng palang gồm 3 ròng rọc động và 3 ròng rọc cố định để đưa 1 vật nặng 180kg lên cao. Tính lực kéo mà người ấy cần dùng. Mn giải giúp mình

By Melanie

Một người dùng palang gồm 3 ròng rọc động và 3 ròng rọc cố định để đưa 1 vật nặng 180kg lên cao. Tính lực kéo mà người ấy cần dùng.
Mn giải giúp mình với. Mình đang cần gấp
Viết một bình luận