Một người dùng palang gồm 3 ròng rọc động và 3 ròng rọc cố định để đưa 1 vật nặng 180kg lên cao. Tính lực kéo mà người ấy cần dùng. Mn giải giúp mình

Photo of author

By Melanie

Một người dùng palang gồm 3 ròng rọc động và 3 ròng rọc cố định để đưa 1 vật nặng 180kg lên cao. Tính lực kéo mà người ấy cần dùng.
Mn giải giúp mình với. Mình đang cần gấp

0 bình luận về “Một người dùng palang gồm 3 ròng rọc động và 3 ròng rọc cố định để đưa 1 vật nặng 180kg lên cao. Tính lực kéo mà người ấy cần dùng. Mn giải giúp mình”

  1. Đáp án:

    Khi kéo một vật bằng Pa lăng thì ứng với mỗi ròng rọc động thì ta sẽ lợi 2 lần về lực ( theo cấp số nhân) vì vậy với 2 ròng rọc động sẽ lợi 2^3=8 lần về lực.

    TRọng lực của vật là: P=10m=10.180=1800N

    Lực cần kéo là: F=P/8=1800/8=225N

Viết một bình luận