cho hình thang vuông ABCD có A=D=90 biết AB=2cm, AD= √3 và góc B=150 độ.Tính SABCD.

Photo of author

By Lydia

cho hình thang vuông ABCD có A=D=90 biết AB=2cm, AD= √3 và góc B=150 độ.Tính SABCD.

0 bình luận về “cho hình thang vuông ABCD có A=D=90 biết AB=2cm, AD= √3 và góc B=150 độ.Tính SABCD.”

 1. Đáp án+Giải thích các bước giải: 

  Từ B ta kẻ BH⊥CD

  ⇒ Tứ giác ABDH có 3 góc vuông ⇒ ABDH là hcn

  ⇒ BH=AD=√3cm , góc ABH=90 độ , DH=AB=2cm

  ⇒ Góc HBC = Góc B – Góc ABH = 150-90 =60 độ

  Xét ΔCBH vuông tại H có góc HBC = 60 độ

  ⇔ ΔCBH là nửa Δ đều cạnh BC

  ⇒ BH = CH√3

  ⇒ CH = $\frac{BH}{√3}$ = $\frac{√3}{√3}$ = $1$

  ⇒ CH = DH+CH=1+2=3cm

  ⇒ Diện tích ABCD = $\frac{1}{2}(AD+CB).AD$ = $\frac{1}{2}(2+3)√3$ = $\frac{5√3}{2}cm²$ 

Viết một bình luận