cho hình thang vuông ABCD có A=D=90 biết AB=2cm, AD= √3 và góc B=150 độ.Tính SABCD.

By Lydia

cho hình thang vuông ABCD có A=D=90 biết AB=2cm, AD= √3 và góc B=150 độ.Tính SABCD.
Viết một bình luận