một người gửi ngân hàng 100 triệu trong 1 tháng lãi 1,5 triệu . Hỏi nếu gửi 14 tỉ trong 6 tháng lãi bao nhiêu ?

Photo of author

By Cora

một người gửi ngân hàng 100 triệu trong 1 tháng lãi 1,5 triệu . Hỏi nếu gửi 14 tỉ trong 6 tháng lãi bao nhiêu ?
Viết một bình luận