Một người thợ làm việc từ lúc 7 giờ 30 phút đến 12 giờ và làm được 3 dụng cụ. Hỏi trung bình người đó làm 1 dụng cụ hết bao nhiêu thời gian?

Photo of author

By Kaylee

Một người thợ làm việc từ lúc 7 giờ 30 phút đến 12 giờ và làm được 3 dụng cụ. Hỏi trung bình người đó làm 1 dụng cụ hết bao nhiêu thời gian?

0 bình luận về “Một người thợ làm việc từ lúc 7 giờ 30 phút đến 12 giờ và làm được 3 dụng cụ. Hỏi trung bình người đó làm 1 dụng cụ hết bao nhiêu thời gian?”

 1. Đáp án:thời gian làm việc là

  12h-7h30=4h30

  đổi 4h30=290phút

  làm 1 dụng cụ hết số thời gian là

  290phút : 3=70phut

  Đáp số 70phút

   

  Giải thích các bước giải: làm bài tốt nha

   

 2. Thời gian làm việc là :

  12h – 7h30 = 4h30

  Đổi :  4h30 = 290phút

  Làm 1 dụng cụ hết số thời gian là :

  290 phút : 3 = 70 { phút }

  Đáp số : 70 phút

   

Viết một bình luận