Một nhà máy có quý I sản xuất được 45 639 sản phẩm, quý II sản xuất ít hơn quý I là 9 483 sản phẩm. Hỏi 6 tháng đầu năm đó nhà máy sản xuất được tất c

By Madeline

Một nhà máy có quý I sản xuất được 45 639 sản phẩm, quý II sản xuất ít hơn quý I là 9 483 sản phẩm. Hỏi 6 tháng đầu năm đó nhà máy sản xuất được tất cả bao nhiêu sản phẩm

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận