một ô tô chạy từ A đến B mất 2 giờ một xe máy chạy từ B đến A mất 3 giờ hãy tính quãng đường AB biết vận tốc của ô tô con vận tốc của xe máy là 20 km

Photo of author

By Lydia

một ô tô chạy từ A đến B mất 2 giờ một xe máy chạy từ B đến A mất 3 giờ hãy tính quãng đường AB biết vận tốc của ô tô con vận tốc của xe máy là 20 km h nếu hai xe khởi hành cùng một lúc thì chúng gặp nhau tại cùng một địa điểm cách A bao nhiêu km
Viết một bình luận