Một ô tô chuyển động tròn đều trên mặt cầu bán kính 200m với tốc độ v = 43,2km/s∧2 a) Tính lực nén của ô tô lên mặt cầu trong hai trường hợp mặt cầu

Photo of author

By Kaylee

Một ô tô chuyển động tròn đều trên mặt cầu bán kính 200m với tốc độ v = 43,2km/s∧2
a) Tính lực nén của ô tô lên mặt cầu trong hai trường hợp mặt cầu lõm và mặt cầu lồi
b) Giai thích tại sao người ta thường làm cầu là các mặt cầu lồi

0 bình luận về “Một ô tô chuyển động tròn đều trên mặt cầu bán kính 200m với tốc độ v = 43,2km/s∧2 a) Tính lực nén của ô tô lên mặt cầu trong hai trường hợp mặt cầu”

 1. do thiếu trọng lượng xe nên mình chỉ hướng dẫn ra nhé

   

  Giải thích các bước giải:

  tính riêng lực hướng tâm của chuyển động tròn đều qua cầu

  $F_{ht}=m.\dfrac{v^2}R$ thay số sẽ tính được lực hướng tâm

  Lực hướng tâm này tạo bởi hợp lực của phản lực của cầu và trọng lượng của xe

  khi cầu lồi : $F_{ht}=P-N$ do đó $N=P-F_{ht}$

  khi cầu lõm : $F_{ht}=N-P$ do đó $N=P+F_{ht}$

  b, nhận thấy lực nén khi cầu lồi là nhỏ hơn, do đó cầu phải chịu ít lực hơn, tốt  cho thiết kế và thi công hơn.

   

Viết một bình luận