Trong cải cách duy tân minh trị thì nội dung nào ưuquan trọng nhất vì sao

Photo of author

By Raelynn

Trong cải cách duy tân minh trị thì nội dung nào ưuquan trọng nhất vì sao

0 bình luận về “Trong cải cách duy tân minh trị thì nội dung nào ưuquan trọng nhất vì sao”

  1. Trong cải cách duy tân minh trị, nội dung giáo dục quan trọng nhất. Vì khi được giáo dục, người Nhật mới đủ bản lĩnh tiếp theo nền tri thức tiến bộ của các nước phương Tây. Từ sau khi lĩnh ngộ được tri thức, người Nhật mới có thể thoát khỏi 1 nước nông nghiệp lạc hậu, trở thành 1 nước tư bản hùng mạnh, sau đó là 1 nước đế quốc ở Châu Á

Viết một bình luận