Một ô tô có khối lượng bằng 2,5 tấn cần một công 5 000J để chuyển từ trạng thái nghỉ đến 1 vận tốc cuối trên quãng đường nằm ngang dài 25m bỏ qua ma s

By Delilah

Một ô tô có khối lượng bằng 2,5 tấn cần một công 5 000J để chuyển từ trạng thái nghỉ đến 1 vận tốc cuối trên quãng đường nằm ngang dài 25m bỏ qua ma sát mặt đường.
Tìm vận tốc cuối của ô tô
Tính lực kéo của động cơ

0 bình luận về “Một ô tô có khối lượng bằng 2,5 tấn cần một công 5 000J để chuyển từ trạng thái nghỉ đến 1 vận tốc cuối trên quãng đường nằm ngang dài 25m bỏ qua ma s”

 1. Đáp án:

   v= 2m/s

  F= 200N

  Giải thích các bước giải:

   định lý biến thiên động năng

  $\begin{array}{l}
  \frac{1}{2}m{v^2} – 0 = A\\
   \Rightarrow \frac{1}{2}.2500.{v^2} = 5000\\
   \Rightarrow v = 2\left( {m/s} \right)\\
  A = Fs\\
   \Rightarrow 5000 = F.25\\
   \Rightarrow F = 200\left( N \right)
  \end{array}$

  Trả lời

Viết một bình luận