Câu 3: Người có đóng góp quan trọng đối với sự ra đời của chữ Quốc ngữ là ai? * -Alexandre de Rhôdes. -Chúa Nguyễn. -Chúa Trịnh. -Vua Lê. Câu 4: Chúa

Photo of author

By Eva

Câu 3: Người có đóng góp quan trọng đối với sự ra đời của chữ Quốc ngữ là ai? *
-Alexandre de Rhôdes.
-Chúa Nguyễn.
-Chúa Trịnh.
-Vua Lê.
Câu 4: Chúa Trịnh, chúa Nguyễn có thái độ như thế nào trong việc mua bán với người nước ngoài? *
-Khuyến khích mua bán, trao dổi với thương nhân ước ngoài.
-Bế quuan tỏa cảng, không cho giao thương với ngưới nước ngoài.
-Ban đầu tạo điều kiện cho thương nhân nước ngoài vào buôn bán.Về sau hạn chế ngoại thương.
-Ban đầu hạn chế ngoại thương nhưng càng về sau càng khuyến khích buôn bán với thương nhân nước ngoài.
Câu 5: Từ năm 1533, tôn giáo nào được truyền vào nước ta? *
-Nho GIáo
-Phật Giáo
-Đạo Giáo
-Thiên Chúa Giáo
Câu 6: Vì sao vào thế kỉ XVII – XVIII, đạo Thiên chúa nhiều lần bị chúa Nguyễn, chúa Trịnh ngăn cấm du nhập vào nước ta? *
-Không phù hợp với cách cai trị dân của chúa Nguyễn, chúa Trịnh
-Không phù hợp với làng quê Việt Nam
-Đạo phật và Đạo giáo phát triển mạnh
-Đạo Nho tồn tại ở nước ta
Câu 7: Ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ lập căn cứ đầu tiên ở? *
-Tây Sơn thượng đạo
-Tây Sơn hạ đạo
Câu 8: Khẩu hiệu của nghĩa quân Tây Sơn là gì? *
-Lấy của nhà giàu chia cho người nghèo
-Lấy của nhà nghèo chia cho người giàu
-Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn
-Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ
Câu 9: Căn cứ Tây Sơn thượng đạo của nghĩa quân Tây Sơn nay thuộc vùng nào? *
-Tây Sơn – Bình Định
-An Khê – Gia Lai
-An Lão – Bình Định
-Đèo Măng Giang – Gia Lai
Câu 10: Tại sao nghĩa quân Tây Sơn được gọi là “Giặc nhân đức”? *
-Lấy của nhà giàu chia cho dân nghèo”, xóa nợ cho nhân dân và bỏ nhiều thứ thuế
-Lấy ruộng đất của địa chủ chia cho nông dân
-Xóa nợ cho nông dân, mở lại chợ cho thương nhân
-Lấy ruộng đất công chia cho nông dân, xóa thuế cho dân
Câu 11: Nghĩa quân Tây Sơn đã hạ thành Quy Nhơn vào năm nào? *
-Năm 1773
-Năm 1774
-Năm 1775
-Năm 1776
Câu 12: Năm 1777, diễn ra sự kiện gì lớn? *
-Nghĩa quân Tây Sơn hạ thành Quy Nhơn
-Nghĩa quân Tây Sơn chiếm vùng đất rộng lớn từ Quảng Nam đến Bình Thuận
-Nghĩa quân Tây Sơn bắt giết chúa Nguyễn. Chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong bị lật đổ
-Nghĩa quân Tây Sơn đánh bại quân Trịnh ở phía Bắc
Câu 13: Chúa Trịnh đã làm gì khi nghe quân Tây Sơn nổi dậy? *
-Bí mật cấu kết với chúa Nguyễn đánh Tây Sơn
-Đem quân đánh chiếm Phú Xuân (Huế)
-Ủng hộ Tây Sơn đánh chúa Nguyễn
-Đem quân đánh Tây Sơn, tạo điều kiện cho chúa Nguyễn đánh Tây Sơn ở phía Nam
Câu 14: Nguyễn Nhạc đối phó như thế nào khi phía bắc là quân Trịnh, phía nam là quân Nguyễn? *
-Tạm hòa hoãn với quân Trịnh, dồn sức đánh Nguyễn
-Tạm hòa hoãn với quân Nguyễn, dồn sức đánh Trịnh
-Tạm hòa hoãn với cả Trịnh – Nguyễn để củng cố lực lượng
-Chia lực lượng đánh cả Trịnh và Nguyễn
Câu 15: Chiến thắng ý nghĩa to lớn của nghĩa quân Tây Sơn vào năm 1785 là gì? *
-Hạ thành Quy Nhơn
-Đánh tan 29 vạn quân Thanh xâm lược
-Đánh bại 5 vạn quân Xiêm xâm lược ở Rạch Gầm – Xoài Mút
-Đánh đổ tập đoàn phong kiến họ Nguyễn ở Đàng Trong
Câu 16: Ý nghĩa của chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút là gì? *
-Là một trong những trận thủy chiến lớn nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của nhân dân ta
-Đưa phong trào Tây Sơn phát triển lên một trình độ mới, trở thành phong trào quật khởi của cả dân tộc
-Đánh bại hoàn toàn quân xâm lược Xiêm
Ý 1 và 2 đúng
Câu 17: Tổ tiên của Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ ở đâu? *
-Bình Định
-Thanh Hóa
-Nghệ An
-Hà Tĩnh
Câu 18: Với việc đánh đổ các tập đoàn phong kiến Lê-Trịnh, Nguyễn, phong trào Tây Sơn có đóng góp gì cho Lịch sử dân tộc? *
-Hoàn thành việc thống nhất đất nước sau nhiều thế kỉ bị chia cắt.
-Thiết lập vương triều mới (Tây Sơn) tiến bộ hơn chính quyền Lê-Trịnh, Nguyễn.
-Hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước và bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc.
-Xóa bỏ sự chia cắt Đàng Trong- Đàng Ngoài, bước đầu hoàn thành công cuộc thống nhất đất nước.
Câu 19: Khi lực lượng lớn mạnh, nghĩa quân Tây Sơn đã có hành động gì ở giai đoạn đầu? *
-Đánh xuống vùng Tây Sơn hạ đạo, mở rộng hoạt động ở vùng đồng bằng
-Tiến quân ra Bắc tiêu diệt chúa Trịnh
-Đánh vào Nam tiêu diệt quân Xiêm
-Đưa quân ra Bắc, phá bỏ ranh giới sông Gianh, Lũy Thầy
Câu 20: Sự kiện đánh dấu chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong bị lật đổ? *
-Chúa Nguyễn bị Tây Sơn bắt giết năm 1777
-Quân của Nguyễn Ánh bị tiêu diệt
-Ranh giới sông Gianh, Lũy Thầy bị phá bỏ
-Quân Trịnh làm chủ Phú Xuân

0 bình luận về “Câu 3: Người có đóng góp quan trọng đối với sự ra đời của chữ Quốc ngữ là ai? * -Alexandre de Rhôdes. -Chúa Nguyễn. -Chúa Trịnh. -Vua Lê. Câu 4: Chúa”

 1. Câu 3: Người có đóng góp quan trọng đối với sự ra đời của chữ Quốc ngữ là ai? *
  Alexandre de Rhôdes.
  -Chúa Nguyễn.
  -Chúa Trịnh.
  -Vua Lê.
  Câu 4: Chúa Trịnh, chúa Nguyễn có thái độ như thế nào trong việc mua bán với người nước ngoài? *
  -Khuyến khích mua bán, trao dổi với thương nhân ước ngoài.
  -Bế quuan tỏa cảng, không cho giao thương với ngưới nước ngoài.
  -Ban đầu tạo điều kiện cho thương nhân nước ngoài vào buôn bán.Về sau hạn chế ngoại thương.
  -Ban đầu hạn chế ngoại thương nhưng càng về sau càng khuyến khích buôn bán với thương nhân nước ngoài.
  Câu 5: Từ năm 1533, tôn giáo nào được truyền vào nước ta? *
  -Nho GIáo
  -Phật Giáo
  -Đạo Giáo
  -Thiên Chúa Giáo
  Câu 6: Vì sao vào thế kỉ XVII – XVIII, đạo Thiên chúa nhiều lần bị chúa Nguyễn, chúa Trịnh ngăn cấm du nhập vào nước ta? *
  -Không phù hợp với cách cai trị dân của chúa Nguyễn, chúa Trịnh
  -Không phù hợp với làng quê Việt Nam
  -Đạo phật và Đạo giáo phát triển mạnh
  -Đạo Nho tồn tại ở nước ta
  Câu 7: Ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ lập căn cứ đầu tiên ở? *
  -Tây Sơn thượng đạo
  -Tây Sơn hạ đạo
  Câu 8: Khẩu hiệu của nghĩa quân Tây Sơn là gì? *
  -Lấy của nhà giàu chia cho người nghèo
  -Lấy của nhà nghèo chia cho người giàu
  -Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn
  -Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ
  Câu 9: Căn cứ Tây Sơn thượng đạo của nghĩa quân Tây Sơn nay thuộc vùng nào? *
  -Tây Sơn – Bình Định
  -An Khê – Gia Lai
  -An Lão – Bình Định
  -Đèo Măng Giang – Gia Lai
  Câu 10: Tại sao nghĩa quân Tây Sơn được gọi là “Giặc nhân đức”? *
  -Lấy của nhà giàu chia cho dân nghèo”, xóa nợ cho nhân dân và bỏ nhiều thứ thuế
  -Lấy ruộng đất của địa chủ chia cho nông dân
  -Xóa nợ cho nông dân, mở lại chợ cho thương nhân
  -Lấy ruộng đất công chia cho nông dân, xóa thuế cho dân
  Câu 11: Nghĩa quân Tây Sơn đã hạ thành Quy Nhơn vào năm nào? *
  -Năm 1773
  -Năm 1774
  -Năm 1775
  -Năm 1776
  Câu 12: Năm 1777, diễn ra sự kiện gì lớn? *
  -Nghĩa quân Tây Sơn hạ thành Quy Nhơn
  -Nghĩa quân Tây Sơn chiếm vùng đất rộng lớn từ Quảng Nam đến Bình Thuận
  -Nghĩa quân Tây Sơn bắt giết chúa Nguyễn. Chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong bị lật đổ
  -Nghĩa quân Tây Sơn đánh bại quân Trịnh ở phía Bắc
  Câu 13: Chúa Trịnh đã làm gì khi nghe quân Tây Sơn nổi dậy? *
  -Bí mật cấu kết với chúa Nguyễn đánh Tây Sơn
  -Đem quân đánh chiếm Phú Xuân (Huế)
  -Ủng hộ Tây Sơn đánh chúa Nguyễn
  -Đem quân đánh Tây Sơn, tạo điều kiện cho chúa Nguyễn đánh Tây Sơn ở phía Nam
  Câu 14: Nguyễn Nhạc đối phó như thế nào khi phía bắc là quân Trịnh, phía nam là quân Nguyễn? *
  -Tạm hòa hoãn với quân Trịnh, dồn sức đánh Nguyễn
  -Tạm hòa hoãn với quân Nguyễn, dồn sức đánh Trịnh
  -Tạm hòa hoãn với cả Trịnh – Nguyễn để củng cố lực lượng
  -Chia lực lượng đánh cả Trịnh và Nguyễn
  Câu 15: Chiến thắng ý nghĩa to lớn của nghĩa quân Tây Sơn vào năm 1785 là gì? *
  -Hạ thành Quy Nhơn
  -Đánh tan 29 vạn quân Thanh xâm lược
  -Đánh bại 5 vạn quân Xiêm xâm lược ở Rạch Gầm – Xoài Mút
  -Đánh đổ tập đoàn phong kiến họ Nguyễn ở Đàng Trong
  Câu 16: Ý nghĩa của chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút là gì? *
  -Là một trong những trận thủy chiến lớn nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của nhân dân ta
  -Đưa phong trào Tây Sơn phát triển lên một trình độ mới, trở thành phong trào quật khởi của cả dân tộc
  -Đánh bại hoàn toàn quân xâm lược Xiêm
  Ý 1 và 2 đúng
  Câu 17: Tổ tiên của Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ ở đâu? *
  -Bình Định
  -Thanh Hóa
  -Nghệ An
  -Hà Tĩnh
  Câu 18: Với việc đánh đổ các tập đoàn phong kiến Lê-Trịnh, Nguyễn, phong trào Tây Sơn có đóng góp gì cho Lịch sử dân tộc? *
  -Hoàn thành việc thống nhất đất nước sau nhiều thế kỉ bị chia cắt.
  -Thiết lập vương triều mới (Tây Sơn) tiến bộ hơn chính quyền Lê-Trịnh, Nguyễn.
  -Hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước và bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc.
  -Xóa bỏ sự chia cắt Đàng Trong- Đàng Ngoài, bước đầu hoàn thành công cuộc thống nhất đất nước.
  Câu 19: Khi lực lượng lớn mạnh, nghĩa quân Tây Sơn đã có hành động gì ở giai đoạn đầu? *
  -Đánh xuống vùng Tây Sơn hạ đạo, mở rộng hoạt động ở vùng đồng bằng
  -Tiến quân ra Bắc tiêu diệt chúa Trịnh
  -Đánh vào Nam tiêu diệt quân Xiêm
  -Đưa quân ra Bắc, phá bỏ ranh giới sông Gianh, Lũy Thầy
  Câu 20: Sự kiện đánh dấu chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong bị lật đổ? *
  -Chúa Nguyễn bị Tây Sơn bắt giết năm 1777
  -Quân của Nguyễn Ánh bị tiêu diệt
  -Ranh giới sông Gianh, Lũy Thầy bị phá bỏ
  -Quân Trịnh làm chủ Phú Xuân

 2. Câu 3 Alexandre de Rhôdes

  Câu 4 : Ban đầu tạo điều kiện ……. về sau hạn chế ngoại thương

  Câu 5 : Thiên Chúa giáo

  Câu 6 : Ko phù hợp…. của chúa Nguyễn Chúa Trịnh

  Câu 7 : Tây Sơn thượng đạo

  Câu 8: -Lấy của nhà giàu chia cho người nghèo

  Câu 9 :-An Khê – Gia Lai

  Câu 10 :-Lấy của nhà giàu chia cho dân nghèo”, xóa nợ cho nhân dân và bỏ nhiều thứ thuế

  Câu 11 :-Năm 1773

  Câu 12 :-Nghĩa quân Tây Sơn bắt giết chúa Nguyễn. Chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong bị lật đổ

  Câu 13 :-Đem quân đánh chiếm Phú Xuân (Huế)

  Câu 14 :-Tạm hòa hoãn với quân Trịnh, dồn sức đánh Nguyễn

  Câu 15 :-Đánh bại 5 vạn quân Xiêm xâm lược ở Rạch Gầm – Xoài Mút

  Câu 16 :Ý 1 và 2 đúng

  Câu 17 :Ngệ An

  Câu 18 :-Xóa bỏ sự chia cắt Đàng Trong- Đàng Ngoài, bước đầu hoàn thành công cuộc thống nhất đất nước.

  Câu 19:-Đánh xuống vùng Tây Sơn hạ đạo, mở rộng hoạt động ở vùng đồng bằng

  Câu 20:-Chúa Nguyễn bị Tây Sơn bắt giết năm 1777

Viết một bình luận