một ô tô đặt kế hoạch đi hết 200km trong một thời gian . trong 30 phút đầuxe đi với vận tốc dự đinh . sau đó ô tô tăng vận tốc them 10 km/h trên quãng

Photo of author

By Savannah

một ô tô đặt kế hoạch đi hết 200km trong một thời gian . trong 30 phút đầuxe đi với vận tốc dự đinh . sau đó ô tô tăng vận tốc them 10 km/h trên quãng đường còn lại nên đã đến đích trước dự định 35 phút . tính vận tốc dự định
Viết một bình luận