Một ô tô đi từ A-B với vận tốc 40km/h. Lúc về ô tô đó đi với vận tốc 45km/h nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 30 phút. Tính quãng đường AB.

Photo of author

By Madeline

Một ô tô đi từ A-B với vận tốc 40km/h. Lúc về ô tô đó đi với vận tốc 45km/h nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 30 phút. Tính quãng đường AB.
Viết một bình luận