một ô tô đi từ a đến b hết 5h,trong 3h đầu ô tô đi với vận tốc 425 km/h.trong 2h sau ô tô đi với vận tốc 40,5 km/h.hỏi trên cả quãng đường ab,trung bì

Photo of author

By Quinn

một ô tô đi từ a đến b hết 5h,trong 3h đầu ô tô đi với vận tốc 425 km/h.trong 2h sau ô tô đi với vận tốc 40,5 km/h.hỏi trên cả quãng đường ab,trung bình mỗi giờ ô tô đi đc bao nhiêu ki-lô-mét?
giúp em đi mà !!!
Leave a Comment