Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 40 km/h trong thời gian đã định. Khi ô tô đi được 2/3 quãng đường thì phần đường còn lại khó đi hơn nên ô tô phải g

Photo of author

By Samantha

Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 40 km/h trong thời gian đã định. Khi ô tô đi được 2/3 quãng đường thì phần đường còn lại khó đi hơn nên ô tô phải giảm vận tốc 10km/h. Do đó ô tô đến B chậm hơn dự định 1h. Tính quãng đường AB
Viết một bình luận