Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 60km/h. Sau 1h một xe máy cũng đi từ A đến B với vận tốc 35km/h. Tính : a, Thời gian ô tô đi từ A đến B, biết rằng

Photo of author

By Quinn

Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 60km/h. Sau 1h một xe máy cũng đi từ A đến B với vận tốc 35km/h. Tính :
a, Thời gian ô tô đi từ A đến B, biết rằng xe máy đến B sau ô tô 3 giờ
b, Tính quãng đường AB
Viết một bình luận