Một ô tô đi từ A và dự định đến B lúc 12 giờ trưa .Nếu xe chạy với vận tốc 35km/h thì đến B chậm 2 giờ so với dự định.Nếu xe chạy với vận tốc 50 km/h

Photo of author

By Anna

Một ô tô đi từ A và dự định đến B lúc 12 giờ trưa .Nếu xe chạy với vận tốc 35km/h thì đến B chậm 2 giờ so với dự định.Nếu xe chạy với vận tốc 50 km/h thì đến B sớm 1 giờ so với dự định.Tính độ dài quãng đường AB và thời gian xuất phát của ô tô từ A
Viết một bình luận