Một ô tô đi từ A và dự định đến B lúc 12 giờ trưa .Nếu xe chạy với vận tốc 35km/h thì đến B chậm 2 giờ so với dự định.Nếu xe chạy với vận tốc 50 km/h

By Anna

Một ô tô đi từ A và dự định đến B lúc 12 giờ trưa .Nếu xe chạy với vận tốc 35km/h thì đến B chậm 2 giờ so với dự định.Nếu xe chạy với vận tốc 50 km/h thì đến B sớm 1 giờ so với dự định.Tính độ dài quãng đường AB và thời gian xuất phát của ô tô từ A

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận