Một ô tô dự định đi quãng đường từ A đến B dài 120km với vân tốc ko đổi.Khi đi được một nửa quãng đường ô tô dừng lại vì bị chắn bởi tàu hỏa mất 3 phú

Photo of author

By Bella

Một ô tô dự định đi quãng đường từ A đến B dài 120km với vân tốc ko đổi.Khi đi được một nửa quãng đường ô tô dừng lại vì bị chắn bởi tàu hỏa mất 3 phút.Vì vậy để đến B đúng thời gian quy định ô tô phải tăng tốc thêm 2km/h trên quãng đường còn lại .Tính vận tốc quy định của ô tô (Đừng làm tắt nha)
Viết một bình luận