Một ô tô khởi hành từ A với vận tốc 40km/h. Qua 1 giờ 15 phút ô tô thứ 2 cũng khởi hành từ A đi cùng hướng với ô tô thứ nhất với vận tốc 50km/h. Hỏi s

Photo of author

By Eva

Một ô tô khởi hành từ A với vận tốc 40km/h. Qua 1 giờ 15 phút ô tô thứ 2 cũng khởi hành từ A đi cùng hướng với ô tô thứ nhất với vận tốc 50km/h. Hỏi sau mấy giờ thì ô tô gặp nhau, điểm gặp nhau cách A bao nhiêu km?
Viết một bình luận