Một ô tô xuất phát từ A đến B lúc 7 giờ .Khi đi được40km với vận tốc 50km/giờ thì xe bị hỏng và phải dừng lại sửa mất 45 phút , sau đó ô tô tiếp tục đ

Photo of author

By Piper

Một ô tô xuất phát từ A đến B lúc 7 giờ .Khi đi được40km với vận tốc 50km/giờ thì xe bị hỏng và phải dừng lại sửa mất 45 phút , sau đó ô tô tiếp tục đi đến B với vận tốc 45km/giờ .Hỏi ô tô đến B lúc mấy giờ ? Biết quãng đường AB dài 130 km
Viết một bình luận