Một ôtô bắt đầu chuyển động nhanh dần đều sau 10s đạt được tốc độ 72 km/h. Tính gia tốc của ôtô và quãng đường ôtô đi được trong 10s đó. Sau bao lâu

By Iris

Một ôtô bắt đầu chuyển động nhanh dần đều sau 10s đạt được tốc độ 72 km/h. Tính gia tốc của ôtô và quãng đường ôtô đi được trong 10s đó. Sau bao lâu kể từ khi khởi hành thì ôtô đi đc quãng đường 25m? Tính vận tốc ôtô đạt đc khi đó. Tính quãng đường ôtô đi được trong dây thứ 10

0 bình luận về “Một ôtô bắt đầu chuyển động nhanh dần đều sau 10s đạt được tốc độ 72 km/h. Tính gia tốc của ôtô và quãng đường ôtô đi được trong 10s đó. Sau bao lâu”

 1. Ta có:

  + Vận tốc ban đầu của ô-tô: \({v_0} = 0m/s\)

  + Vận tốc lúc sau của ô-tô: \(v = 72km/h = 20m/s\)

  – Gia tốc của ô-tô: \(a = \dfrac{{v – {v_0}}}{t} = \dfrac{{20 – 0}}{{10}} = 2m/{s^2}\)

  – Áp dụng công thức liên hệ: \({v^2} – v_0^2 = 2as \Rightarrow s = \dfrac{{{v^2} – v_0^2}}{{2a}} = \dfrac{{{{20}^2} – {0^2}}}{{2.2}} = 100m\)

  – Phương trình quãng đường của ô-tô: \(s = {v_0}t + \dfrac{1}{2}a{t^2} = {t^2}\)

  Khi \(s = 25 = {t^2} \Rightarrow t = 5s\)

  Vậy sau 5s kể từ khi khởi hành, ô-tô đi được quãng đường 25m.

  Vận tốc của ô-tô khi đó: \(v = 2.5 = 10m/s\)

  – Quãng đường ô-tô đi được sau 10s là: \({s_{10}} = {10^2} = 100m\)

  Quãng đường ô-tô đi được sau 9s là: \({s_9} = {9^2} = 81m\)

  \( \Rightarrow \) Quãng đường ô-tô đi được trong giây thứ 10 là: \(s = {s_{10}} – {s_9} = 100 – 81 = 19m\)

  Trả lời

Viết một bình luận