Một oto đi từ A đến B cách nhau 300km Cùng lúc đó có 1 ô tô đii từ B đến A và hai xe gặp nhau sau 2 giờ muốn hai oto đó gặp nhau thì oto A pải đii trư

Photo of author

By Kaylee

Một oto đi từ A đến B cách nhau 300km Cùng lúc đó có 1 ô tô đii từ B đến A và hai xe gặp nhau sau 2 giờ muốn hai oto đó gặp nhau thì oto A pải đii trước 50 phút tính vận tốc mỗi xe
Viết một bình luận