Một ôtô đi từ A đuổi theo một xe máy từ B ( hai xe cùng khởi hành một lúc) .Và sau 2 giờ thì đuổi kịp xe máy tại C .Biết vận tốc của xe máy của ô tô l

Photo of author

By Delilah

Một ôtô đi từ A đuổi theo một xe máy từ B ( hai xe cùng khởi hành một lúc) .Và sau 2 giờ thì đuổi kịp xe máy tại C .Biết vận tốc của xe máy của ô tô là 65 km/giờ , vận tốc của xe máy là 45 km/giờ .Tính quảng AB
Viết một bình luận