một oto từ a đến b cách nhau 120km sau khi đi dc 2 h vận tốc xe giảm 6km/h trên quãng đường còn lại và đến b trễ 1h so với thời gian dự định .tính vận

Photo of author

By aikhanh

một oto từ a đến b cách nhau 120km sau khi đi dc 2 h vận tốc xe giảm 6km/h trên quãng đường còn lại và đến b trễ 1h so với thời gian dự định .tính vận tốc ban đàu của oto
Viết một bình luận