Một phân tử Fe gồm 1 chuỗi polipeptit dài 1500A a, Xác định số liên kết peptit được hình thành? Số phân tử H2O được tạo ra b, Xác định số rN của ARN

Photo of author

By Melanie

Một phân tử Fe gồm 1 chuỗi polipeptit dài 1500A
a, Xác định số liên kết peptit được hình thành? Số phân tử H2O được tạo ra
b, Xác định số rN của ARN thông tin đã tổng hợp nên protein nói trên nếu có 1 ADN nhân đôi liên tiếp 3 lần sau đó phiên mã 1 lần có 4 riboxom trượt qua không trở lại. Tính tổng số axit amin môi trường cần cung cấp để thực hiện quá trình tổng hợp

0 bình luận về “Một phân tử Fe gồm 1 chuỗi polipeptit dài 1500A a, Xác định số liên kết peptit được hình thành? Số phân tử H2O được tạo ra b, Xác định số rN của ARN”

 1. Số aciamin của protein:

  $1500:3=500$ aa

  a, Số liên kết peptid:

  $500-1=499$

  Số phân tử nước tạo thành

  $500-1=499$

  b, Số ribonu của ARN:

  $(500+2).3=1506$

  Số ADN tạo ra: $2^3=8$ ADN

  Số mARN: $4$

  Mỗi ARN có số bộ $3: 502$

  Số acid amin môi trường cung cấp:

  $4.4.(502-1)=8016$ acid amin

Viết một bình luận