một phép cộng có tổng của : số hạng thứ nhất , số hạng thứ hai và tổng của chúng là 738 . biết số thứ nhất gấp đôi số thứ hai .hãy tìm hai số đó ?

Photo of author

By Athena

một phép cộng có tổng của : số hạng thứ nhất , số hạng thứ hai và tổng của chúng là 738 . biết số thứ nhất gấp đôi số thứ hai .hãy tìm hai số đó ?
Viết một bình luận