một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 8m chiều rộng 6m chiều cao 3,5 m.Người ta sơn trần nhà và 4 mặt tường phía trong phòng học , mỗi mét

Photo of author

By Kinsley

một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 8m chiều rộng 6m chiều cao 3,5 m.Người ta sơn trần nhà và 4 mặt tường phía trong phòng học , mỗi mét vuông hết 30 000 đồng tiền sơn biết diện tích của các cửa là 15 m2 hỏi sơn phòng học đó hết tất cả bao nhiêu tiền sơ
Leave a Comment