Một quả bóng có khối lượng 0,6 kg đang đứng yên trên sân cỏ. Một cầu thủ đá vào bóng, khi rời chân có vận tốc 10 m/s. Tìm lực tác dụng vào bóng biết r

Photo of author

By Eliza

Một quả bóng có khối lượng 0,6 kg đang đứng yên trên sân cỏ. Một cầu thủ đá vào bóng, khi rời chân có vận tốc 10 m/s. Tìm lực tác dụng vào bóng biết rằng khoảng thời gian chân cầu thủ chạm vào bóng là 0,02s

0 bình luận về “Một quả bóng có khối lượng 0,6 kg đang đứng yên trên sân cỏ. Một cầu thủ đá vào bóng, khi rời chân có vận tốc 10 m/s. Tìm lực tác dụng vào bóng biết r”

  1. Đáp án:

     

    Giải thích các bước giải:

    Lực làm quả bóng chuyển động chỉ gồm lực do chân của cầu thủ.

    Cầu thủ đá bóng với một lực 250 N

Viết một bình luận