Một quả bóng có khối lượng 0,6 kg đang đứng yên trên sân cỏ. Một cầu thủ đá vào bóng, khi rời chân có vận tốc 10 m/s. Tìm lực tác dụng vào bóng biết r

By Eliza

Một quả bóng có khối lượng 0,6 kg đang đứng yên trên sân cỏ. Một cầu thủ đá vào bóng, khi rời chân có vận tốc 10 m/s. Tìm lực tác dụng vào bóng biết rằng khoảng thời gian chân cầu thủ chạm vào bóng là 0,02s
Viết một bình luận