CMR nếu 2 tam giác ABC đồng dạng với tam giác A’B’C’ có tỉ số đồng dạng là k . Tính tỉ số diện tích 2 tam giác

By Delilah

CMR nếu 2 tam giác ABC đồng dạng với tam giác A’B’C’ có tỉ số đồng dạng là k . Tính tỉ số diện tích 2 tam giác

0 bình luận về “CMR nếu 2 tam giác ABC đồng dạng với tam giác A’B’C’ có tỉ số đồng dạng là k . Tính tỉ số diện tích 2 tam giác”

 1. Đáp án:k^2

   

  Giải thích các bước giải:

  theo định lý 2 trong bài 8. các trường hợp đồng đạn của tam giác vuông

  Sabc/Sa’b’c’=(bc*ah)/(b’c’*a’h’)=k*k=k^2

   

  Trả lời
 2. Đáp án:

  Nếu 2 tam giác ABC đồng dạng với tam giác A’B’C’ có tỉ số đồng dạng là k , thì  tỉ số diện tích 2 tam giác đó là k²

   Chúc bạn hok tốt nhá ^^

  Trả lời

Viết một bình luận