Một quả nặng treo vào đầu dưới 1 sợi dây có một đầu được buộc cố định trên 1 giá đỡ. a.Vật chịu tác dụng của những lực nào?(Nêu phương và chiều) b.Các

By Claire

Một quả nặng treo vào đầu dưới 1 sợi dây có một đầu được buộc cố định trên 1 giá đỡ.
a.Vật chịu tác dụng của những lực nào?(Nêu phương và chiều)
b.Các lực này có cân bằng không?Tại sao?

0 bình luận về “Một quả nặng treo vào đầu dưới 1 sợi dây có một đầu được buộc cố định trên 1 giá đỡ. a.Vật chịu tác dụng của những lực nào?(Nêu phương và chiều) b.Các”

 1. Đáp án:

  -Vật chịu tác dụng của trọng lực (phương thẳng đứng, chiều hướng về phía trái đất), lực căng của dây (phương thẳng đứng, chiều hướng lên trên)

  -Hai lực này là hai lực cân bằng vì quả nặng đứng yên (tính chất của 2 lực cân bằng)

  Trả lời
 2. Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  a) có 2 tác dụng vào nặng , đó là trọng lực và lực kéo của dây .Các lực có phương thẳng đứng và chiều hướng về phía trái đất

  b) chịu tác dụng của lực cân bằng

  Trả lời

Viết một bình luận