Cho (d) : y = (m-1)x + m và (d’): y = -2x + m^2 – 2 Tìm m để (d) cắt (d’) tại điểm thuộc Oy. Tìm tọa độ giao điểm đó.

By Ayla

Cho (d) : y = (m-1)x + m và (d’): y = -2x + m^2 – 2
Tìm m để (d) cắt (d’) tại điểm thuộc Oy. Tìm tọa độ giao điểm đó.

0 bình luận về “Cho (d) : y = (m-1)x + m và (d’): y = -2x + m^2 – 2 Tìm m để (d) cắt (d’) tại điểm thuộc Oy. Tìm tọa độ giao điểm đó.”

 1. ĐK cắt nhau: $m-1\ne -2$

  $\Leftrightarrow m\ne -1$

  Phương trình hoành độ giao:

  $(m-1)x+m=-2x+m^2-2$

  $\Leftrightarrow (m+1)x=m^2-m-2$

  Giao điểm trên $Oy$ nên $x=0$

  $\Rightarrow m^2-m-2=0$

  $\Leftrightarrow (m+1)(m-2)=0$

  $\Leftrightarrow m=-1$ (loại) hoặc $m=2$ (TM)

  Vậy $m=2$

  $\Rightarrow y=(m-1).0+2=2$

  Giao điểm có toạ độ $(0;2)$

  Trả lời
 2. Đáp án: $ (0,2)$ hoặc $(0,-1)$

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  $(d)\cap Oy$ tại $(0,m)$

  $(d’)\cap Oy$ tại $(0,m^2-2)$

  $\to$Để $(d)\cap (d’)$ tại điểm thuộc $Oy$

  $\to m=m^2-2$

  $\to m^2-m-2=0$

  $\to (m-2)(m+1)=0$

  $\to m\in\{2,-1\}$

  $\to (0,2)$ hoặc $(0,-1)$ là tọa độ giao điểm của $(d)$ và $(d’)$

  Trả lời

Viết một bình luận