một quyển sách nặng 500g được treo vào đầu dưới của 1 lò so đang treo thẳng đứng. Hỏi quyển sách này chịu tác dụng của những lực nào? Cho biết phương,

By Alice

một quyển sách nặng 500g được treo vào đầu dưới của 1 lò so đang treo thẳng đứng. Hỏi quyển sách này chịu tác dụng của những lực nào? Cho biết phương, chiều và độ lớn của các lực này?

0 bình luận về “một quyển sách nặng 500g được treo vào đầu dưới của 1 lò so đang treo thẳng đứng. Hỏi quyển sách này chịu tác dụng của những lực nào? Cho biết phương,”

 1. Đáp án

  Chịu tác dụng của 2 lực là trọng lực và lực kéo của sợi dây

  Giải thích các bước giải:

  Trọng lực có phương thẳng đứng chiều từ trên xuống dưới, cường độ 5N ( vì 500g = 5N)

  Lực kéo cũng tương tự chỉ khác chiều từ dưới lên trên

  Trả lời
 2. Đáp án:

   Quyển sách chịu tác dụng của 2 lực : trọng lực và lực cản(kéo) của 1 lò xo. 

  500g = 0,5kg

  P = m.10 = 0,5. 10 = 5 N

  Trọng lực có phương thẳng đứng và chiều từ trên xuống dưới độ lớn của lực = 5N

  Lực cản( kéo) có phương thẳng đứng và chiều từ dưới lên độ lớn = trọng lực = 5N

  Giải thích các bước giải:

   

  Trả lời

Viết một bình luận