một sân trường có ba dãy trường mỗi dãy có diện tích là 10 m2 , sân trường có diện tích là 30 . hỏi trường ấy có diện tích là bao nhiêu ?:

By Gabriella

một sân trường có ba dãy trường mỗi dãy có diện tích là 10 m2 , sân trường có diện tích là 30 . hỏi trường ấy có diện tích là bao nhiêu ?:

0 bình luận về “một sân trường có ba dãy trường mỗi dãy có diện tích là 10 m2 , sân trường có diện tích là 30 . hỏi trường ấy có diện tích là bao nhiêu ?:”

 1.   Diện tích của 3 dãy là :

      10 + 10 + 10 = 30 ( m² ) 

    Diện tích của ngôi trường đó là :

        30 + 30 = 60 ( m² )

                  Đáp số : 60 m² .

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm