Một sân trường hình chữ nhật có chu vi là 340m .Biết rằng hai lần chiều dài hơn chiều rộng là 130m .Tính chiều dài và chiều rộng sân trường đó

Photo of author

By Maya

Một sân trường hình chữ nhật có chu vi là 340m .Biết rằng hai lần chiều dài hơn chiều rộng là 130m .Tính chiều dài và chiều rộng sân trường đó
Viết một bình luận