Một thợ lặn xuống độ sâu 60m so với mặt nước. a) tính áp suất ở độ sâu đó? b) cửa của áo lặn có diện tích 50cm vuông. Tính áp lực của nước lên phần

By Natalia

Một thợ lặn xuống độ sâu 60m so với mặt nước.
a) tính áp suất ở độ sâu đó?
b) cửa của áo lặn có diện tích 50cm vuông. Tính áp lực của nước lên phần diện tích này?

0 bình luận về “Một thợ lặn xuống độ sâu 60m so với mặt nước. a) tính áp suất ở độ sâu đó? b) cửa của áo lặn có diện tích 50cm vuông. Tính áp lực của nước lên phần”

  1. a, Áp suất độ sâu đó là:

    p=d.h=10 000.60=600 000 (Pa)

    (Phần b mình kko hiểu đề lắm giải thích rõ hơn được ko bạn)

     

    Trả lời

Viết một bình luận