Tập hợp các ước chung của 18 và 77 gồm bao nhiêu phần tử Thank

By Mackenzie

Tập hợp các ước chung của 18 và 77
gồm bao nhiêu phần tử
Thank

0 bình luận về “Tập hợp các ước chung của 18 và 77 gồm bao nhiêu phần tử Thank”

 1. Tập hợp các ước chung của 18 và 77 chỉ gồm 2 phần tử là -1 và 1

  Do Ư(77)={±1;±7;±11;±77}

  Ư(18)={±1;±2;±3;±6;±9;±18}

  Trả lời
 2. Đáp án:

   1 phần tử là 1

  Giải thích các bước giải:

   UCLN của 18,77 là 1 -> tập hợp các ước chung gồm 1 phần tử là 1

  Trả lời

Viết một bình luận